Amkopa GP

Amkopa Gram Panchayat

Overview

 • Area

  3743.72 Hectare

 • Households

  3518

 • Total Population

  19275

 • Male Population

  9832

 • Female Population

  9443

Office Staffs

Name Designation Contact
Santipada Dolui
Executive Assistant
9933534367
Badal Kumar Patra
Secretary
9732877781
Abhijit Maji
Nirman Sahayak
6297820765
Paresh Ch. Shit
Sahayak
9732877781
Addl. Sahayak
Debabrata Lohar
GRS
8768316229
Uttam Mandal
VLE
9734614560
STP
Banshidhar Mandal
Jibika Sevak
9635845586
Abhay Malakar
G.P. Karmee
9933698878
G.P. Karmee
Banshi Badan Manna
CS
8972751448
Chandan Bhattacharya
CS
6294006650

Public representative

Name Designation Contact
Hari Das
Pradhan
6296060614

Visit Us