Shyamnagar GP

Shyamnagar Gram Panchayat

Overview

 • Area

  2698.02 Hectare

 • Households

  2899

 • Total Population

  15943

 • Male Population

  8209

 • Female Population

  7734

Office Staffs

Name Designation Contact
Executive Assistant
Sukanta Samanta
Secretary
9735241385
Abdul Salam
Nirman Sahayak
9734457201
Sahayak
Sanjoy Sarkar
Addl. Sahayak
8972545492
Kush Roy
GRS
8768926020
Partha Sarathi Khan
VLE
9733817477
STP
Buddhadev Dolui
Jibika Sevak
9732591536
Ganesh Lohar
G.P. Karmee
9734354749
G.P. Karmee
Smarajit Mandal
CS
9593483702
GPCAA

Public representative

Name Designation Contact
Debdulal Mandal
Pradhan
9800288599

Visit Us